LOGO nichada 1

    นิชดาธานีถือว่าหมู่บ้านใหญ่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่มีหลายโครงการอยู่ในนี้มากว่า 80 เปอร์เซ็น หรือ1,300 ครอบครัวเป็นชาวต่างชาติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครับ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน (นานาชาติ) คลับเฮาส์ สระว่ายน้ำ สนามกีฬา ซูเปอร์มาร์เก็ตและอื่นอีกมากมายเน้นความทันสมัย สวยงาม ใช้วัสดุที่แข็งแรงคงทนถาวร ความสะอาด ความปลอดภัย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกโครงการในนิชดาจะติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานอาทิตย์

Nicthada 08 Nicthada 09
 โครงการที่บริษัทได้ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในหมู่บ้านนิชดาธานี
    01   โครงการ Prime Place     12 โครงการ Nichada Park
      02 โครงการ Nichakon       13   โครงการ Natakorn Park
  03  โครงการ Rim Lake     14  โครงการ Lake Home
  04  โครงการ Pine View Place     15  โครงการ Bay View
  05  โครงการ Tree top     16  โครงการ lake Point
  06  โครงการ Nichada Green Ville     17  โครงการ Nichada Estate
  07  โครงการ Sunshine Place     18  โครงการ Nichada Veranda
  08  โครงการ Raintree Residence     19  โครงการ Palm Tree Place
  09  โครงการ Forestville Residence     20  โครงการ Nichada Regent
  10  โครงการ Lakeview Suites Condo     21  โครงการ Premier Place
  11  โครงการ The Tropical Condo     22  โครงการ Lake Condo
             

NICHADA THANI GROUP OF COMPANIES

39/999 SOI NICHADA THANI SAMAKEE ROAD,

NONTHABURI  1120 THAILAND

http://nichada.com