Slolar Street Light

  Solar Street Light เป็นการประยุกต์โดยการนำโซล่าเซลล์มาประกอบกับเสาไฟฟ้าโดยเลือกความเหมาะสมของเสาไฟฟ้า

 
แสงสว่าง หลอดไฟฟ้ากับความเข้มหรือความสว่างให้ เหมาะสม กับการออกแบบไฟถนนโซล่าเซลล์ Solar Street Light หรือ
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เหมาะสำหรับส่องสว่างถนนในบริเวณที่ไม่สะดวกในการเดินสายไฟรวมถึงไฟถนนโซล่าเซลล์สถานที่
สาธารณะที่ไม่ต้องการจะเดินสายไฟหรือเพื่อความสวยงาม ประหยัดใน การเดินสายไฟหรือรณรงค์ในการใช้พลังงานโดยใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยปัจจุบันได้มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell มาใช้กับงานส่องสว่างไฟสนามตามสวน
สาธารณะไฟถนนโซล่าเซลล์ช่วยให้คุณประหยัดไฟฟ้า สะดวกในการออกแบบตลอดจนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยากในการเดินสายและ
ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

ขนาดและรุ่น        
SP SL15 SP SL20 SP SL30

 

แบบ All in one ขนาดและรุ่น
 all in one01 all in one02

 

 

ผลงานการติดตั้ง
1 2 3
4 5 6