Solar Cell (Photovoltaic)
     โซล่าเซลล์หรือเซลแสงอาทิตย์ (Solar Cell หรือ Solar Photovoltaic) คืออุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง
ซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์หรือโฟตอนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้าและจะถูก
แยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับ
อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้นทำให้สามารถทำงานได้ การนำเอาเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนหลายๆ เซลล์มาต่อ
วงจรรวมกันอยู่ในแผงเดียวกันจึงทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้โดยไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระสงตรง (DC)
 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดมาตรฐานขนาดตั้งแต่ 250 - 315 ทั้งแบบ Poly Crystalline และ แบบ Mono Crystalline

   บริการออกแบบติดตั้งสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฯ หรือ ตั้งการติดตั้งขนาดเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า
    บริการให้คำปรึกษาและคำนวณเบื้องต้น ฟรี ! 
   แผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Poly Crystalline ที่ให้กำลังไฟฟ้าสูง
  ♦ ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพดีขบวนการผลิตมีมาตรฐานควบคุมคุณภาพดีเป็นที่เชื่อถือได้
  ♦ ผลิตภัณฑ์กรอบแผงอลูมิเนียมแบบ Durable Frame กระจกนิรภัยชนิด White Tempered เคลือบ EVA Resin
  ♦ กล่องรวมสายJunction Box IP67 with 6 bypass มาตรฐานป้องกันน้ำและความชื้นได้
  ♦ ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน CE, TUV, ISO, CQC, CEC (Australia)
  ♦ รับประกันคุณภาพ 10 ปี
   ♦ รับประกันประสิทธิภาพ 1-2 ปี 97%
  ♦ รับประกันประสิทธิภาพ 90% 10 ปี
  ♦ รับประกันประสิทธิภาพ 80.2% 25 ปี

 

solar 2

               แผงโซล่าเซลล์ 
 
arrow curve 000 left (1)    เซลล์แสงอาทิตย์  (Solar Photovoltaic)
arrow curve 000 left (1)   โซลาร์รูฟ   Solar Roof
arrow curve 000 left (1)  การติดตั้งแแผงแสงอาทิตย์
arrow curve 000 left (1)   ประเภทของการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์
arrow curve 000 left (1)  ระบบผลิตไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์
arrow curve 000 left (1)  ส่วนประกอบเซลล์แสงอาทิตย์
arrow curve 000 left (1)  หลักการทำงาน Solar Cell
                                                                                   
  - ดาวโหลด brochure   รุ่น  Mono, Poly 300W
  - ดาวโหลด brochure รุ่น Mono, Poly 250W 
 

 

Untitled 2