เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดหลอดแก้วสุญญากาศ (Heat Pipe)
              เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Heat Pipe คือเครื่องผลิตน้ำร้อนโดยอาศัยการรับรังสีจากแสงอาทิตย์โดยใช้อุปกรณ์ดูดซึมพลังงาน
แสงอาทิตย์ชนิดที่เป็นหลอดแก้วสุญญากาศถ่ายเทไปยังแท่งความร้อนที่เรียกว่า Heat Pipe แล้วนำไปแลกเปลี่ยนกับน้ำทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น จึงทำให้
เกิดน้ำร้อนซึ่งเรียกว่าน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตน้ำด้วยเครื่องน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดนี้จะให้ความร้อนสูงมากและสามารถนำมาทด
แทนระบบผลิตน้ำร้อนจากไฟฟ้า, ผลิตน้ำร้อนจากบอยเลอร์โดยมันดีเซล, น้ำมันเตาหรือแก๊ส เป็นต้น
       เฮอรีเทจ เป็นสัญญาลักษณ์ของเครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานความร้อนแทนการโดยใช้
ระบบการถ่ายเทหรือเปลี่ยนความร้อนจากไฟฟ้า น้ำมัน แก๊ส ลงทุนเพียงครั้งเดียวฟรีตลอดการ เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย โรงพยาบาล โรงแรม
แมนชั่น อพาร์ทเม้นท์และโรงงานที่ต้องการใช้น้ำร้อน เป็นต้น 

 

Heat Pipe 3

            Download Catalogue Heat Pipe

  Collector size
   
 

>> ส่วนประกอบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดหลอดแก้วสุญญากาศ

>> หลักการทำงานของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์์ชนิดหลอดแก้วสุญญากาศ 

>> เทคโนโลยี่ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

>> การติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
>> รายละเอียดสินค้า
>> Certification
 
Heat Pipe Solar Collectors Heat Pipe Solar Collectors 01 Heat Pipe Solar Collectors 02