ระบบอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อน (Heat Pump Dryer)
เป็นระบบอบแห้งเป็นเทคโนโลยีการออกแบบโดยใช้ลมร้อนโดยใช้ปั๊มความร้อนเป็นแหล่งผลิตอุณหภูมิความร้อนที่สูงโดยส่งลมร้อนไปยังห้องเก็บลมร้อนหรือถ่ายเทไปยังห้องที่ออกแบบเพื่อทำการอบแห้งโดยการออกแบบในเชิงวิศวกรรมในรูปของการประหยัดพลังงานซึ่งสามารถทำอุณหภูมิให้ห้องอบหรือห้องที่แบบให้มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 80 ℃ ซึ่งระบบการควบคุมที่มีมาตรฐานตั้งแต่การผลิตลมร้อน
heat pump dryer

 

   ระบบอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อน (Heat Pump Dryer)

     เป็นระบบอบแห้งเป็นเทคโนโลยีการออกแบบโดยใช้ลมร้อนโดยใช้ปั๊มความร้อนเป็นแหล่งผลิตอุณหภูมิความร้อนที่สูงโดยส่งลมร้อนไปยังห้องเก็บลมร้อนหรือถ่ายเทไปยังห้องที่ออกแบบเพื่อทำการอบแห้งโดยการออกแบบในเชิงวิศวกรรมในรูปของการประหยัดพลังงานซึ่งสามารถทำอุณหภูมิให้ห้องอบหรือห้องที่แบบให้มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 80 ℃ ซึ่งระบบการควบคุมที่มีมาตรฐานตั้งแต่การผลิตลมร้อน การปล่อยลมร้อนไปยังห้องอบหรือห้องที่แบบตลอดจนระบบการควบคุมความชื้น ทั้งนี้ระบบห้องสามารถออกแบบเป็นโรงเรือนหรือออกแบบเป็นตู้อบได้ตามความเหมาะสมพร้อมทั้งการควบคุมอุณหภูมิและความร้อนได้อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาสีรูปเดิมและรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งได้อย่างดีเยี่ยมตัวอย่างเช่นยาง, สมุนไพร, ผลไม้, อาหาร, ใบยาสูบ, ชาดอกไม้, เห็ด, ผลิตภัณฑ์พลาสติก, ไม้, ธัญพืช ฯลฯ

protuct01
Certicate dyer
» หลักการทำงานและพื้นฐานของเทคโนโลยี
» การออกแบบห้องอบโดยใช้ระบบลมร้อนจากความร้อน Heat Pump
» ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ในการอบ
» ประโยชน์ของระบบอบแห้งด้วยปั้มความร้อน