ฮีทปั๊ม (HEAT PUMP)

      HEAT PUMP หรือ ปั๊มความร้อน เป็น นวัตกรรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน โดยใช้หลักการดึง ความร้อนจากอากาศภายนอก โดยใช้ Compressor

แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ มาดึงความร้อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภูมิปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ เป็นระบบที่ใช้พลังงานในการผลิต ความร้อนต่ำกว่าการใช้ขดลวด ถึง 3-4 เท่า

      HEAT PUMP หรือ ปั๊มความร้อน  จะมีลมเย็นออกจากระบบให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ ระบบสามารถผลิตน้ำร้อนได้เร็วปริมาณมาก ความมั่นคงในการใช้งานสูง โอกาสเกิดอาการบกพร่องขณะใช้งานน้อย ลดความกังวลของผู้ควบคุมระบบ ทำให้สะดวกในการใช้งาน เหมาะที่จะใช้กับ ธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล สปา รีสอร์ท คลับเฮาส์ สระว่ายน้ำ ระบบซักรีด และอุตสาหกรรมทั่วไปยังใช้ทำอากาศร้อนเพื่อใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

Heat pump01

Download Catalogue

>> ส่วนประกอบของฮีทปั้ม (Heat Pump)
>> หลักการทำงานของปั๊มความร้อน Principles of Heat Pump Working
>> การเปรียบเทียบการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนระบบต่างๆ Comprerison cost of hot water systems
>> ประโยชน์ของการใช้ Heritage Heat Pump
>> การบำรุงรักษา
>> Certification