Solar Swimming Pool หรือ Solar Pool Heater

 

    Solar Swimming pool หรือ Solar pool heater   เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี่โดยการนำความร้อนจากแสงอาทิตย์มาประยุคต์ ใช้เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน้ำหรืออุ่นน้ำของสระว่ายน้ำให้อุ่นขึ้นตามที่ต้องการด้วยการใช้ Solar Swimming pool collector เพิ่มน้ำอุณหภูมิได้เหมาะสมช่วยให้ได้รับความสะดวกสบาย การผ่อนคลาย พักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกายให้ได้รับประโยชน์อันสูงสุดจากการใช้สระว่ายน้ำให้ความคุ้มค่าในการลงทุนโดยเฉพาะในฤดูหนาวและสระว่ายน้ำที่ที่อยู่ในร่มหรือสระว่ายน้ำ indor

 

16 Pic 10 pannelli solari piscina
หลักการทำงาน How Solar swimming pool หรือ Solar Pool Heating Works
          หลักการทำงาน Solar Swimming pool หรือ Solar pool heater น้ำที่ผ่านระบบกรองน้ำของสระแล้วจะถูกดึงมาขึ้นทำความร้อน
โดยใช้แผงรับแสงอาทติย์ Swimming Pool Collector โดยแผงจะมีหน้าที่รับแสงอาทิตย์และผลิตน้ำร้อนเข้าสู่ระบบพร้อมควบคุมด้วยตู้
ควบคุมและสั่งงาน (Control Box) น้ำร้อนจะถูกสั่งปล่อยมายังสระว่ายน้ำตามคำสั่งของระบบการทำงานโดยใช้การหมุนเวียนตามคำสั่งของ
ระบบที่แน่นอนทำให้สระน้ำมีอุหภูมิอย่างน่าใช้งาน
solar pool heater how it works
อุปกรณ์ระบบ Solar Swimiming Pool จะประกอบไปด้วย 
     • แผงรับแสงอาทิตย์  (Swimming Pool Collector)     
     • วาล์วสั่งงาน  (3way vale หรือ Diverter Vale)
     • วาล์วป้องกันอากาศหรือระบบลมในท่อ (Vacuum breaker)
     • ตัวควบคุมอุณหภูมิ (Differential Controller)
     • ถังน้ำร้อนควบคุมระบบน้ำร้อนพร้อมระบบไฟฟ้าสำรอง (Back Up Heater)
     • ตู้ควบคุมระบบ (Control Box)
                                                                            Swimming Pool Collectors Model
Solar Swimming Pool
Swimming pool collectors Modelแผงรับแสงอาทิตย์ที่ใช้สำหรับสระว่ายน้ำได้รับมาตรฐาน SRCCซึ่งมาตรฐานสากล
การออกแบบและติดตั้ง
    การติดตั้ง Solar Swimming pool จะต้องใช้ช่างผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน ต้องมีการวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบในการ
ติดตั้ง ทางบริษัทฯจะออกแบบโดยใช้ Program คำนวณแบบมาตรฐานโดยจะคำนวณพื้นที่ของแต่ละที่ๆติดตั้งทีมีเข้มของแสงแสงอาทิตย์
เป็นหลักจึงจะได้ค่าพลังงานที่แน่นอนพร้อมทั้งคำนวณการลงทุนโดยการเปรียบเทียบเทียบค่าเมื่อใช้พลังอย่างอื่นรวมทั้งอื่นๆด้วย
  ดาวโหลด : Brochure Solar Swimming Pool