กระจายสินค้า CP.Alชลบุรี

    บริษัทเฮอรีเทจฯได้ทำการติดตั้งน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับศูนย์กระจายCP.all แห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีซึ่งได้ติดตั้งเพื่อใช้งานเป็นแห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันายน 2558 บริษัท CP ได้เห็นคุณค่าของพลังงานแสงอาทิตย์จึงให้การสนับสนุนและความร่วมมือที่จะนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาประยุคต์ใช้งาน บริษัทฯเฮอรีเทจฯเป็นบริษัทที่ทำธุระกิจพลังงานแสงอาทิตย์และน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

 

cp.all 01

  

โครงการ  : ศูนย์กระจ่ายสินค้า CP.ALL จังหวัดชลบุรี
ที่ตั้ง จังหวัดชลบุรี                 
ลักษณะธุรกิจ ศูนย์กระจายสินค้าของ CP.ALL จังหวัดชลบุรีแห่งใหม่
Colector Installed เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 300 ลิตร

  

cp.all 02 cp.all 03