บ้านคุณประพนธ์ ปิลันธนากุล

 

 

Prapon01 Praporn02

 

Project Name  : บ้านคุณประพนธ์  ปิลันธนากุล
Location : เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 23
Collector Type : HS Series
Colector Installed : 2 แผ่น
Hot Water Storage Tank Capacity : 300 Liter 
Hot Water Temperature : 60°C − 75°C
Installation Date : กุมภาพันธ์ 2560