ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Green House Solar drying

                          
     Solardrying ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ลักษณะเป็นเรือนกระจก (Greenhouse) ปิดคุมโรงเรือนด้วยวัสดุโปร่งใสเช่นกระจกหรือโพลีคาร์บอเนตชนิดใสหรือพลาสติกเพื่อที่จะอบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบฯอยู่ภายในโรงเรือนพร้อมทั้งดูดความชื้นที่ระเหยจากผลิตภัณฑ์ที่อบด้วยพัดลมดูดอากาศเพื่อนำความชื้นออกมาภายนอกโรงเรือน