บริษัท เฮอรีเทจอินเตอร์เนชั่นแนลดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

 

          HERITAGE INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO.,LTD.

 

 

index7

       บริษัท เฮอรีเทจอินเต  อร์เนชั่นแนลดีเวลลอปเมนท์ จำกัด   ได้เปิด และดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2529  และได้เปิดตัวสินค้าเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตความร้อนและไฟฟ้า ซึ่งเป็นการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมภายใต้การออกแบบและรวมถึงเครื่องหมายการค้ายี่ห้อ heritage smallซึ่งเป็นการประหยัด พลังงานประหยัดค่าไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมทั้งสะดวกปลอดภัยไร้มลภาวะ และติดตั้งง่ายโดยสามารถติดตั้งได้ทั้งบ้านใหม่,บ้านเก่า รวมไปถึงโรงแรมและโรงงานพร้อมยัง เป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะปัญหาโลกร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์พร้อมทั้งครอบครัวได้อย่างดียิ่ง  

Home 2

บริษัท เฮอรีเทจอินเตอร์เนชั่นแนลดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

      มีความภูมิใจที่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่มีคุณค่ามายังท่านและพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าคุณภาพสินค้าที่ผลิตมาได้มาตรฐานสูงมีความคงทนถาวรคุ้มค่ากับการลงทุนของท่านและพร้อมที่จะปรับปรุงในส่วนที่ขาดตกบกพร่องโดยขอขอบพระคุณอย่างสูงหากท่านกรุณาแนะนำ บริษัท เฮอรีเทจอินเตอร์เนชั่นแนลดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  เล็งเห็นคุณค่าจึงได้ค้นค้าวิจัยตลอดจนส่งเสริมบุคคลากรของบริษัทฯให้ศึกษาต่อหลักสูตรพลังงานทนแทนในระดับสูง จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพพร้อมทั้งมีความคงทนต่อสภาวะอากาศ ในประเทศไทยและในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ บริษัทฯได้เปิดและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องทำน้ำร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Hot Water Heater)แผงผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic) ปั๊มความร้อน (Heat Pump) และ ระบบการนำความ ร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ (Heat Recovery System)บริษัทฯมีทีมงานและวิศวกรออกแบบระบบของสินค้าเพื่อประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านสำนักงานอพาร์ทเม้นท์ โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสง อาทิตย์ ที่ได้ ทำการวิจัยและพัฒนาพร้อมทั้งปรับปรุงให้มีคุณภาพทัดเทียมระดับสากลสามารถที่จะแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศนับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบริษัทฯและของคนไทยเพราะเป็นบริษัทฯที่มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์อึกทั้งได้มีส่วนร่วมช่วยชาติประหยัดพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติและชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมากจากเหตุผลที่เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าโดยทั่วไปจะใช้กระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลก่อนแล้วจึงนำกระแสไฟฟ้ามาผลิตพลังงานความร้อนแตกต่างกับเครื่องหรือระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนโดยตรงและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ได้มาฟรี มีอยู่ทุกหนแห่งใช้ได้ไม่มีวันหมดนอกจากนี้บริษัทฯยังมีสินค้าที่มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า (Solar Photovoltaic) อีกด้วยเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้เครื่องหมายการค้ายี่ห้อเป็นสินค้าและสัญลักษณ์ของการประหยัดพลังงานตามนโยบายรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานตลอดจนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) พร้อมทั้งยังเป็นการประหยัดเงินลงทุนสะดวกสบาย ปลอดภัยไร้มลภาวะ ในการใช้งานติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้ทั้งบ้านเก่าบ้านใหม่รวมไปถึง โรงแรม โรงงาน ฯลฯทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมพร้อมยังช่วยลดมลภาวะ เพิ่มคุณภาพ พัฒนาชีวิตมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต                                                                     

วิสัยทัศน์ Vision  
   การใช้พลังงานทดแทนในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤติการณ์เกี่ยวกับพลังงาน   ทั้งด้านราคาและปริมาณ ไม่ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ  หรือไฟฟ้าฯลฯซึ่งประเทศไทย มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอพองนำเข้าจากต่างประเทศและเตรียมการที่จะซื้อกระแสไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติมจากข้อมูลต่างๆปรากฏโดยทั่วไปว่าถ้าเราไม่ประหยัดในการใช้น้ำมัน น่าจะหมดในอีก 20  ปีข้างหน้าพลังงานอื่นๆน่าจะหมดใน 40 ปี  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวและน่าวิตกสำหรับอนุชนรุ่นหลังของเรา      ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์จะต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน  จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำให้อนุชนรุ่นหลังอยู่รอดและมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยปราศจากมลภาวะ รวมถึงวิกฤติการเรื่องพลังงานจึงพยายามหาและพัฒนาพลังงานทดแทนเหมาะสมเพื่อมาประยุกต์ใช้ เช่น พลังงานลมพลังงานน้ำ พลังงานใต้พิภพ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า น้ำร้อน เครื่องอบ และสามารถนำมาผลิตความเย็น (Solar Cooling) ได้เป็นต้น
พันธกิจ Mission 
     บริษัท เฮอรีเทจอินเตอร์เนชั่นแนลดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ดำเนินการและสนองตอบตามนโยบายรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะ ตลอดจนพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษาในเรื่องของการประหยัดพลังงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อความยั่งยืนตลอดจนมุ่งเน้นสร้างให้บุคคลากรของบริษัทฯเป็นผู้รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมบริษัท เฮอรีเทจอินเตอร์เนชั่นแนลดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เล็งเห็นคุณค่าจึงได้ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งมีสภาพทนต่อสภาวะดินฟ้าอากาศในประเทศไทย และทั่วไป จึงได้รับการรับรองสินค้า จากSCHOOL OF RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY (SERT) แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามมาตราฐาน ASHRAE STANDARD 93-77 บริษัท เฮอรีเทจอินเตอร์เนชั่นแนลดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มีความภูมิใจที่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามายังท่านพร้อมทั้งขอให้คำมั่นสัญญาว่า คุณภาพสินค้าที่ผลิตมาต้องได้มาตรฐานสูงมีความคงทนถาวร คุ้มค่ากับการลงทุน และบริษัทฯพร้อมที่จะปรับปรุงในส่วนที่ขาดตกบกพร่อง ตามคำแนะนำ ของท่าน

header2