เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดแผ่นเรียบ (Flat Plate)

 

     เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ คือเครื่องผลิตน้ำร้อนโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนพลังงานรังสีแสงอาทิตย์มาเพิ่มอุณภูมิให้น้ำมี
อุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งสามารถนำมาทดแทนระบบผลิตน้ำร้อนจากไฟฟ้า, ผลิตน้ำร้อนจากบอยเลอร์โดยน้ำมันดีเซล, น้ำมันเตาหรือแก๊ส เป็นต้น
     เฮอรีเทจ เครื่องทำน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย์เป็นระบบที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานความร้อนแทนโดยถ่ายเทความร้อน
ไปยังน้ำทำให้เกิดและผลิตเป็นน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ทดแทนน้ำร้อนที่ใช้พลังงานหรือน้ำมัน แก๊ส ลงทุนเพียงครั้งเดียวฟรีตลอด
การ เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย โรงพยาบาล โรงแรม แมนชั่น อพาร์ทเม้นและโรงงานที่ต้องใช้น้ำร้อน

 

Flat Plate

                        Download Catalogue Flat Plate

>> ส่วนประกอบของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

>> การทำงานของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

>> เทคโนโลยีผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

>> การติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

>> รายละเอียดสินค้า

>> Certificate

>> ตารางเปรียบเทียบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

       กับเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า

 

   

 

 

 หมายเหตุ  :  การออกแบบบริษัทฯจะออกแบบให้เหมาะสมโดยเลือกชนิดของแผงรับแสงอาทิตย์ตามประเภทให้เหมาะสมกับการ  

                        ประยุกต์ใช้งาน