ระบบอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อน (Heat Pump Dryer)
เป็นระบบอบแห้งเป็นเทคโนโลยีการออกแบบโดยใช้ลมร้อนโดยใช้ปั๊มความร้อนเป็นแหล่งผลิตอุณหภูมิความร้อนที่สูงโดยส่งลมร้อนไปยังห้องเก็บลมร้อนหรือถ่ายเทไปยังห้องที่ออกแบบเพื่อทำการอบแห้งโดยการออกแบบในเชิงวิศวกรรมในรูปของการประหยัดพลังงานซึ่งสามารถทำอุณหภูมิให้ห้องอบหรือห้องที่แบบให้มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 80 ℃ ซึ่งระบบการควบคุมที่มีมาตรฐานตั้งแต่การผลิตลมร้อน
heat pump dryer
Error
  • You are not authorised to view this resource.