ผลงานการติดตั้ง

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

ยาแผนไทยและสมุนไพร  อ.วังน้อย  จ.สระบุรี

sor drying 1

sor drying 2

sor drying 3

sor drying 4

sor drying 5

sor drying 6

 

                     ชื่อโครงการ  : อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ยาแผนไทยและสมุนไพร
 จัดหวัด  : สระบุรี
 แบบอบแห้ง  : พพ.2 (ความร้อนเสริม)
ขนาด  : 6.00 x 12.40 เมตร
energy 1
drying02.jpgdrying03.jpgdrying05.jpgdrying01.jpgdrying06.jpgdrying11.jpgdrying08.JPGdrying04.jpgdrying07.JPGdrying10.jpgdrying09.jpgdrying12.jpg