September 2020
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

พยากรณ์อากาศวันนี้

305842
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
228
173
563
304147
3490
5948
305842
ที่อยู่ IP: 3.237.94.109
วัน/เดือน/ปี: 2020-09-22 17:09:48

ประเภทของการใช้งาน

     ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจ่ายพลังงาน ไฟฟ้าเสริมกับระบบไฟฟ้าปกติภายในบ้าน

ประโยชน์ด้านต่างๆ ของการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน

ประโยชน์โดยตรงต่อเจ้าของอาคาร

-  ลดภาระค่าไฟฟ้า

-  ในกรณีที่ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าในราคาพิเศษ เป็นการสร้างรายได้พิเศษให้แก่เจ้าของอาคาร อย่างคุ้มค่า (ในการติดตั้งและขายใน      ปี 2556 จะขายได้ในราคา6.96 บาทต่อหน่วย ขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์บนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย)

-   ช่วยลดความร้อนหลังคาเนื่องจากแผงรับแสงอาทิตย์บดบังไม่ให้แสงตกกระทบหลังคาจึงทำให้ลดการทำงานของเครื่องปรับ             อากาศ ประหยัดค่าไฟฟ้า

-   ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในด้านการประหยัดพลังงานในครอบครัวและสังคม

ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ

- เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
- เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และช่วยลดภาวะโลกร้อน
- เป็นการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายไปในภูมิภาคต่างๆ ช่วยลดการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า ลดการสูญเสียไฟฟ้าในระบบสายส่ง
- เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ซึ่งได้มาฟรี
- สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ
- ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศไทย
- ช่วย Cut Peak ในเวลากลางวัน

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

- ประหยัดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้าฯ โดยจะประหยัดค่าไฟฟ้าในส่วนที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ทดแทน
- ลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอันเกิดมาจากการผลิตไฟฟ้าที่ทำให้เกิดมลภาวะเช่นการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมัน หรือถ่านหิน
  ซึ่งเชื้อเพลิงเหล่านี้มีส่วนทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
- ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกให้เข้าใจและรู้ถึงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า รู้คุณค่าของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงเพื่อจะได้ช่วยกัน ประหยัด   พลังงาน

ข้อพิจารณาในการที่จะติดตั้งเซลล์แลงอาทิตย์

- ลักษณะของบ้าน หลังคาบ้านที่ติดตั้งจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรองรับน้ำหนักของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้
- แหล่งพลังงาน ต้องไม่มีร่มเงามาบดบังทิศทางของแสงอาทิตย์ที่ส่องลงไปบนแผงเซลล์แสง อาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้าน
  เพราะเซลล์แสงอาทิตย์ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า