September 2020
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

พยากรณ์อากาศวันนี้

305840
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
226
173
561
304147
3488
5948
305840
ที่อยู่ IP: 3.237.94.109
วัน/เดือน/ปี: 2020-09-22 16:53:49
 
หลักการทำงานของปั๊มความร้อน Principles of Heat Pump Working
        ระบบทำน้ำร้อนเป็นระบบหนึ่งที่มีความสำคัญในสถานประกอบการหลายประเภท เช่น โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น การเลือกระบบทำน้ำร้อนที่มี
ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในระบบทำน้ำร้อนระบบทำน้ำร้อนเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีหลายชนิด ได้แก่ บอยเลอร์ 
ชนิดเชื้อเพลิงต่าง ๆ และขดลวดไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบทำน้ำร้อนที่ใช้พลังงานสูงและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย จึงได้มีการเสนออุปกรณ์ทำน้ำร้อนชนิดใหม่นั้นคือ 
Heat Pump หรือ ปั๊มความร้อนปั๊มความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเหมือนกับระบบปรับอากาศทั่ว ๆ ไป (Air Conditioning) อุปกรณ์หลักของ
ปั๊มความร้อนมีด้วยกัน 4 ชิ้นคือ เครื่องอัดไอ (Compressor) เครื่องควบแน่น (Condenser) วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) และเครื่องระเหย
(Evaporator) หลักการทำงานของปั๊มความร้อนเหมือนกับระบบปรับอากาศ (รูปที่ 1) คือ สารทำความเย็นดูดรับความร้อนจากอากาศเมื่อสารทำความเย็น
ได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็น ไอจากนั้นสารทำความเย็นจะไหลไปยังเครื่องอัดสารทำความเย็นจะถูกอัดให้มีอุณหภูมิและความดันสูง จากนั้นสารทำ
ความเย็นจะไหลไปยังเครื่องควบแน่นเพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ เมื่อสูญเสียความร้อนสารทำความเย็นจะกลั่นตัวเป็นของเหลวและไหลไปยังวาล์วลด
ความดันวาล์วลดความดันจะลด ความดันและอุณหภูมิของสารทำความเย็นลง สารทำความเย็นที่ผ่านวาล์วลดความดันจะมีลักษณะเป็นของ ผสมไหลไปรับ
ความร้อนที่เครื่องระเหยต่อไป การทำงาน ของปั๊มความร้อนจะทำเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะได้น้ำร้อนตามที่ต้องการ

 

การบำรุงรักษา
        คล้ายกับระบบปรับอากาศ ซึ่งทำได้โดยการทำความสะอาด Condenser, Evaporator และครีบระบบความร้อน เพื่อให้การถ่ายเท
ความร้อนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั่วไปจะใช้ลมเป่าและหมั่นตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ