ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
โครงสร้างและองค์ประกอบ
          แบบติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มี 3 แบบดังนี้
             ♦ ขนาดเล็ก กว้าง 6 เมตร  ยาว 8.20 เมตร
             ♦ ขนาดกลาง กว้าง 8 เมตร  ยาว 12.40 เมตร
             ♦ ขนาดใหญ่ กว้าง 8 เมตร  ยาว 20.80 เมตร
            ระบบอบแห้งจะประกอบด้วยโครงเหล็กโค้งเป็นรูปพาราโบลายึดติดบนพื้นคอนกรีตและปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ด้านหน้ามีประตูและช่องอากาศไหลเข้า ส่วนด้านหลังมีพัดลมระบายอากาศที่ทำงานโดยใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ผลิตภัณฑ์ที่จะอบแห้งจะวางนบตะแกรงซึ่งอยู่บนชั้นเหล็กตามแนวยาวของโรงอบแห้งสำหรับระบบแห้งขนาดใหญ่จะมีท่ออากาศจากเครื่องเผาไหม้แก๊ส (LPG gas burner) เพื่อให้ความร้อนเสริม ซึงติดตั้งอยู่นอกระบบอบแห้งทางด้านหลังโดยมีหลังคาคลุม

solar Dryint 1

 

 


pp 1

pp 2

pp 3

 แบบอบแห้ง พพ.1 ขนาด 6.0 x 8.2 ม.   แบบอบแห้ง พพ.2 ขนาด 8.0 x 12.4 ม.     แบบอบแห้ง พพ.3 ขนาด 8.00 x 20.8 ม.