ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
หลักการทำงานและประโยชน์ที่ได้รับ

   ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกจะใช้หลักของเรือนกระจกกล่าวเมื่อรังสีดวงอาทิตย์ส่งผ่านกระจกหรือพลาสติกใสเข้าไปภายในจะถูกพืชและองค์ประกอบภายในต่างๆภายในเรือนกระจกดูดกลืนแล้วเปลี่ยนเป็นความร้อน วัสดุภายในโรงเรือนจะแผ่รังสีอินฟาเรตออกมาแต่ไม่สามารถผ่านกระจกออกมาภายนอกได้ทำให้อากาศภายในเรือนกระจกร้อนขึ้นและถ่ายเทความร้อนไปยังผลิตภัณฑ์เครื่องอบแบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะใช้แผ่นโพลี่คาโบเนตแทนกระจกเนื่องจากสามารถดัดโค้งได้ง่ายน้ำหนักเบาและแสงอาทิตย์ผ่านได้ดี มีพัดลมดูดอากาศทำงานด้วยระบบโซล่าเซลล์

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังสะอาดและฟรี                                                                   
ประหยัดลดต้นทุนการผลิตหรือการอบแห้ง
เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นเชื้อราไม่เยิ้มแฉะ
ลดการปนเปื้อนและการรบกวนของแมลง

 

link 1

drying 1

drying 4
drying 3 drying 2
drying 5 drying 6