Solar Cell (เซลล์แสงอาทิตย์)

Solar Cell (เซลล์แสงอาทิตย์)

เซลล์แสงอาทิตย์

อ่านเพิ่มเติม

Solar Heat Pipe (หลอดแก้ว)

Solar Heat Pipe (หลอดแก้ว) เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Heat Pipe คือเครื่องผลิตน้ำร้อนโดยอาศัยการรับรังสีจากแสงอาทิตย์โดยใช้อุปกรณ์ดูดซึมพลังงาน แสงอาทิตย์ชนิดที่เป็นหลอดแก้วสุญญากาศถ่ายเทไปยังแท่งความร้อนที่เรียกว่า Heat Pipe

อ่านเพิ่มเติม

Solar Drying(โรงอบแห้งแสงอาทิตย์)

Solar Drying (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์) Solardrying โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ลักษณะเป็นเรือนกระจก(Solar Greenhouse)ปิดคุมโรงเรือนด้วยวัสดุโปร่งใสเช่นกระจกหรือโพลีคาร์บอเนตชนิดใสหรือพลาสติกเพื่อที่จะอบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบฯอยู่ภายในโรงเรือน

อ่านเพิ่มเติม

Solar Street Light (ไฟสว่างบนถนน)

Solar Street Light โซล่าเซลล์หรือเซลแสงอาทิตย์ (Solar Cell หรือ Solar Photovoltaic) คืออุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์หรือโฟตอนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือเมื่อได้รับแสง

อ่านเพิ่มเติม

Heat-Pump

Heat Pump HEAT PUMP หรือ ปั๊มความร้อน เป็น นวัตกรรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน โดยใช้หลักการดึง ความร้อนจากอากาศภายนอก โดยใช้ Compressor แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ มาดึงความร้อนจากอากาศภายนอก

อ่านเพิ่มเติม

Heat Pump Dryer(อบแห้งใช้ลมร้อน)

Heat pump dryer (โรงอบแห้งลมร้อน) Solardrying โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ลักษณะเป็นเรือนกระจก(Solar Greenhouse)ปิดคุมโรงเรือนด้วยวัสดุโปร่งใสเช่นกระจกหรือโพลีคาร์บอเนตชนิดใสหรือพลาสติกเพื่อที่จะอบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบฯอยู่ภายในโรงเรือน

อ่านเพิ่มเติม

Solar Hot Water Flat Plat(ชนิดแผ่นเรียบ)

Solar Hot Water Flat Plat (ชนิดแผ่นเรียบ) เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดแผ่นเรียบ (Flat Plate) เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ คือเครื่องผลิตน้ำร้อนโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนพลังงานรังสีแสงอาทิตย์มาเพิ่มอุณภูมิให้น้ำมี อุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งสามารถนำมาทดแทนระบบผลิตน้ำร้อน

อ่านเพิ่มเติม

Heat-Pump All In One

Heat Pump All In One HEAT PUMP หรือ ปั๊มความร้อน เป็น นวัตกรรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน โดยใช้หลักการดึง ความร้อนจากอากาศภายนอก โดยใช้ Compressor แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ มาดึงความร้อนจากอากาศภายนอก

อ่านเพิ่มเติม

Solar Swimming Pool (สระน้ำแสงอาทิตย์)

Solar Swimming Pool (สระน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) Solar Swimming pool หรือ Solar pool heater เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี่โดยการนำความร้อนจากแสงอาทิตย์มาประยุคต์ ใช้เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน้ำหรืออุ่นน้ำของสระว่ายน้ำให้อุ่นขึ้นตามที่ต้องการด้วยการใช้ Solar Swimming pool

อ่านเพิ่มเติม

     บริษัท เฮอรีเทจอินเตอร์เนชั่นแนลดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ใช้ทุนและบุคลากร ที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนและพลังงานแสงอาทิตย์ทำการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยการออกแบบให้คงทนถาวรคุ้มค่าและเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย และภาคพื้นเอเชียในราคาที่ต่ำกว่าสินค้าที่นำเข้า แต่คุณภาพทัดเทียมกัน

 

PRODUCETS 02